Insecta AB
Ett serviceföretag

Miljö

Företaget startades 1983 och drivs idag av Stefan och Jonas Alvergran med 4 anställda. Insecta är ett serviceföretag som utför sanering mot alla sorters skadedjur såsom bostadsohyra, förråds- och träskadeinsekter samt gnagare, i lantbruk, villor, hyreshus, industrier, restauranger och butiker. Vi utför även sanering och okulärbesiktning av/mot fukt, röta, mögel och svamp i byggnader.

Välutbildad personal & säkra produkter

Miljö

Insecta har över 30 års erfarenhet inom sitt område och välutbildad personal. Vårt arbetsområde är Västra Götaland, Göteborg/Bohuslän, Halland, Dalsland och Skaraborgs län.

Vid sanering med kemiska preparat används endast godkända produkter som tillverkas under sträng kontroll bl.a. Bayerpreparat. Vi använder även alternativa saneringsmetoder för att minimera spridning av bekämpningsmedel och minska miljöbelastningen.

Serviceavtal och åtgärdsprogram

Miljö

Ett serviceavtal med Insecta innebär kontinuerliga inspektioner och ett fritt antal saneringar.

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda avtal och åtgärdsprogram för företag, där hjälp med systematiskt brandskydd, egenkontroll, mikrobiologisk analys och bakteriologiska rengöringskontroller kan ingå.