Livsmedelavtal

Skadedjurskontroll

Inom livsmedelsbranschen liksom i de flesta andra områden är det inte alltid bara själva bekämpningen som är det viktigaste, utan även de förebyggande åtgärderna. De kan stoppa skadedjuren från att få tillträde till lokalerna och därmed förhindra material- och produktskador.

Insecta utför en kvalificerad risk- och behovsanalys som ligger till grund för hur ett serviceavtal utformas. Den ligger även till grund för eventuella åtgärdsprogram med t.ex. städrutiner, rengöringsprogram, gnagarsäkring in- och utvändigt mot råttor och möss samt utplacering av feromon och ljusfällor. Insecta erbjuder även hjälp med egenkontroll, mikrobiologisk analys och bakteriologiska rengöringskontroller.

Intresseanmälan

Kontakta oss för att teckna avtal eller om du vill veta mer!