Villaavtal

Skadeinsekter i hemmet

Skadedjur kan förekomma överallt. Våra bostäder kan exempelvis drabbas av mjölbaggar, ängrar, kackerlackor, getingar, myror, råttor och möss för att nämna några. När du upptäcker dem har de oftast redan flyttat in. Då känns det tryggt att kunna ringa till Insecta. Du får genom ett serviceavtal fritt antal saneringar och inspektioner mot de insekter som anges i avtalet (för villa oftast fullserviceavtal).

Vi erbjuder inspektion/okulärbesiktning vid misstanke om fukt, röta och mögel samt hussvamp. Angrepp av skadedjur kan resultera i allvarliga materialskador, otrivsel samt medföra betydande kostnader. Därför inspekteras vinds- och förrådsutrymmen samt krypgrunder av utbildad personal. Då skador upptäckts rapporteras detta till kund för att därefter åtgärdas. Även synliga tecken på fukt, röta och mögelskador rapporteras.

Intresseanmälan

Kontakta oss för att teckna avtal eller om du vill veta mer!