Industriavtal

Skadedjursinspektion

Inom industrin liksom inom de flesta andra områden är det inte alltid själva bekämpningen som är det viktigaste, utan de förebyggande åtgärderna. Insecta offererar ett serviceavtal genom att genomföra en kvalificerad risk- och behovsanalys. Analysen är grunden till avtalets omfattning.

I avtalet ingår ett fast antal inspektioner. Vid dessa konstaterar Insectas personal skadedjurs- och hygiensituationen. Vi får möjlighet att föreslå kunden ett effektivt åtgärdsprogram, som till exempel gnagarsäkring in- och utvändigt mot råttor och möss. Alla inspektioner och åtgärder dokumenteras noggrant av Insecta.

Intresseanmälan

Kontakta oss för att teckna avtal eller om du vill veta mer!